«Προειδοποιήσεις» για εργασιακά και μεταρρυθμίσεις περιελάμβανε για την Ελλάδα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την Ευρωζώνη.

 

To Tαμείο τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οπισθοδρόμηση στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, περιλαμβανόμενου του ελάχιστου μισθού που ακόμα και σήμερα συνεχίζει με βάση το ανά κατά κεφαλή ΑΕΠ να είναι στο άνω άκρο των χωρών της ΕΕ. Συστήνει να διατηρηθούν οι μισθοί που είναι χαμηλότεροι από τον κατώτατο, καθώς η ανεργία των νέων στο 26% είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, όπως και την υιοθέτηση νομοθετικών αλλαγών για να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο στις συλλογικές απολύσεις και εργατικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

ΤΟ ΔΝΤ ζητεί να συνεχιστεί το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, να εφαρμοστούν οι εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ για να μειωθούν τα εμπόδια στον ανταγωνισμό και να επεκταθεί η εργασία σε πρόσθετους τομείς, να συνεχιστεί η μείωση των διοικητικών εμποδίων.

Παράλληλα, να συνεχιστεί η αναμόρφωση του συστήματος αδειοδότησης σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ενώ θα μειώνεται το κόστος δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος. Απλούστευση των διαδικασιών στα τελωνεία σύμφωνα με τις πρακτικές της ΕΕ, περιλαμβανόμενου ενός συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών στο εμπόριο και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το Ταμείο θέτει τρεις βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες

  • βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, 
  • καλλιέργεια του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και 
  • βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι «σημειώνεται καθυστέρηση σε όλες τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες».