Περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ενδεικτικά, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου ως και την Κυριακή 26 Ιουλίου έγιναν 568 έλεγχοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Πειραιά και στα νησιά όπως, στις Κυκλάδες, στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη και διαπιστώθηκαν.... 210 παραβάσεις.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επισημαίνει ότι έχουν δοθεί οδηγίες για συνεχείς ελέγχους σχετικά με αδήλωτους φορολογικούς μηχανισμούς και φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο των αδήλωτων φορολογικών ταμειακών μηχανών είναι πολύ διαδεδομένο κυρίως στα νησιά. Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις που τις διαθέτουν φαίνεται να εκδίδουν κανονικά αποδείξεις στους πελάτες χωρίς ωστόσο τα έσοδα απ' αυτές να δηλώνονται στις φορολογικές αρχές