Στο 0,7% επιταχύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο σε τριμηνιαία βάση ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Βρετανίας, χάρη στον τομέα των υπηρεσιών και τους υδρογονάνθρακες της Βόρειας Θάλασσας.

Η αρχική εκτίμηση που δημοσιοποίησε η εθνική στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) σήμερα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η βρετανική οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 0,4%.

Η αύξηση του δεύτερου τριμήνου ευνοήθηκε από τις καλές επιδόσεις του κλάδου των υπηρεσιών καθώς και από την παραγωγή πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.