Αυξητικές τάσεις παρουσίασε το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω της υστέρησης των δημοσίων εσόδων και της αύξησης των δαπανών.

Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμμα να ανέλθει στα 140,1 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 0,81% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 8,31 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το πρωτογενές πλεόνασμα μειώθηκε στα 96,2 εκατ. ευρώ από 226,6 εκατ. πέρυσι.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν κατά 2,7% το πρώτο εξάμηνο του έτους, υποχωρώντας στα 2.935,8 εκατ. ευρώ, από 3.016,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση αποδίδεται εν μέρει και στο χαμηλότερο μέρισμα που παραχώρησε φέτος η Κεντρική Τράπεζα που ήταν στα 133 εκατ. ευρώ από 189 εκατ. πέρυσι.

Οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν αύξηση 65,5 εκατ. ευρώ ή κατά 2,2%.