Έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ύψους 625 εκατ. ευρώ θα εκδώσει το Δημόσιο στις 5 Αυγούστου, για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 7η Αυγούστου.

 

 
TAGS