Νέα άνοδο κατέγραψε η ανεργία στην Ιταλία τον Ιούνιο, φτάνοντας το ποσοστό του 12,7%.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο στατιστικής Istat, σε ετήσια βάση σημειώνεται αύξηση της τάξης του 0,3%, σε μηνιαία του 1,7%.

Παράλληλα, τον Ιούνιο, το ποσοστό της ανεργίας των νέων άγγιζε το 44,2% ποσοστό που αποτελεί αρνητικό ιστορικό ρεκόρ από το 1977.