Η συμφωνία της έκτακτης συνόδου κορυφής της ευρωζώνης και η ψήφιση των προαπαιτούμενων αποτελούν βάση για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα τονίζει ο ΣΕΒ

Ο Σύνδεσμος σημειώνει πως αν και οι επιχειρήσεις βιώνουν αφόρητες καταστάσεις λόγω της στενότητας ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων εν τούτοις οι συνθήκες αυτές δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τον τελευταίο μήνα. 

«Η οικονομική δραστηριότητα έχει μειωθεί ραγδαία», τονίζει, «ενώ πλέον παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στη διαθεσιμότητα και στις εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών. Αυτό επιδρά καταλυτικά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και συνεπάγεται κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, μείωση της παραγωγής, ακυρώσεις παραγγελιών και εξαγωγών, μεγάλες καθυστερήσεις στις εγχώριες πληρωμές και διακοπή των διασυνοριακών πληρωμών ή εφαρμογή πολύ δυσμενών όρων (πχ προ-πληρωμές στο 100%)».

Αρνητικές μεταβολές παρατηρούνται ήδη σε ορισμένους δείκτες, όπως ο δείκτης οικονομικού κλίματος, η εκροή καταθέσεων (7,7 δισ. τον Ιούνιο), η ανάσχεση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο, οι δείκτες φτώχειας και η αδύναμη επίδοση των εσόδων από ΦΠΑ τον Ιούνιο.