Την πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων εντός του 2015 θα έχει ως αποτέλεσμα μια επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με κεντρικό τραπεζίτη που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο,  η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να επιτραπεί στους ιδιώτες μετόχους να συμμετάσχουν. «Αν δεν συμμετέχουν ιδιώτες μέτοχοι, η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου», τόνισε. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή τα Asset Quality Review των τραπεζών έχουν ήδη ξεκινήσει και τα τεστ αντοχής θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο τραπεζίτης ανέφερε ότι οι πιστωτές της Ελλάδας συμμερίζονται την άποψη ότι οι καταθέτες θα πρέπει να διασωθούν και ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί εισφορά επί των καταθέσεων.

Όπως είπε, οι λεπτομέρειες της ανακεφαλαιοποίησης προσδιορίζονται την τρέχουσα περίοδο, αλλά κατά τον ίδιο οι υφιστάμενοι μέτοχοι των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίων.