Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα αλλαγές στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), που βοηθούν τη διαδικασία χορήγησης δανείου σε κράτη – μέλη της ευρώζωνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροπολογία, με την οποία προστατεύονται οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης από την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σε κάποια χώρα της ευρωζώνης.

Ειδικότερα με τη σημερινή απόφαση διασφαλίζεται ότι η χορήγηση οικονομικής στήριξης από τον EFSM σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης θα είναι εγγυημένη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα θωρακίζονται νομικά απέναντι σε κάθε δυνητικό κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν ανήκουν στο ευρώ.

Τα ευρωπαϊκά κράτη - εκτός ευρώ - θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως για κάθε ζημιά που ενδεχομένως υποστούν, εάν η χώρα που λαμβάνει την οικονομική στήριξη δεν κατορθώσει να αποπληρώσει εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται τη βοήθεια που έλαβε.

Σημειώνεται ότι προσφάτως η Ελλάδα έλαβε 7,16 δισ. ευρώ από τον EFSM, στο πλαίσιο της χορήγησης δανείου - γέφυρα.