Το 70% των φορολογικών δηλώσεων έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων είναι η Τετάρτη, 26 Αυγούστου, ενώ για την καταβολή της πρώτης δόσης φορολογίας εισοδήματος είναι η Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική τους δήλωση είναι αντιμέτωποι με πρόστιμα και κυρώσεις.

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης έχει επιπτώσεις στους φορολογούμενους όπως:

- Πρόστιμο 100 € (για όσους δεν τηρούν βιβλία).

- Προσαύξηση φόρου 0,78% για κάθε μήνα, στο ποσό του φόρου.

Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014

Πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014