Προς το ευνοϊκότερο για 2,6 εκατ. συνταξιούχους τροποποιεί το υπουργείο Εργασίας τη μεθοδολογία καταβολής της εισφοράς που έχει επιβληθεί από την 1η Ιουλίου, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις.

Σήμερα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου, με την οποία τροποποιείται προηγούμενη σχετική εγκύκλιος που είχε εκδοθεί στις 30 Ιουλίου.

Βάσει της νέας μεθοδολογίας, η εισφορά ναι μεν επιβάλλεται στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου, αλλά τα χρωστούμενα δεν θα παρακρατηθούν στο σύνολό τους από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, θα «σπάσουν» σε τρεις δόσεις προκειμένου να καταβληθούν με τη σύνταξη του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522/8.10.2012 (Β΄2810) Κ.Υ.Α».