Διπλό σοκ θα υποστούν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι οποίοι πιάνονται στα «δίχτυα» της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης από τις αρχές του έτους.

Η αυξημένη έκτακτη εισφορά θα αρχίσει να παρακρατείται από τον μισθό του Ιουλίου, τον οποίο πολλοί δεν έχουν πληρωθεί λόγω των capital controls.

Οι μισθωτοί θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά σε δύο δόσεις. Η κράτηση θα γίνεται κάθε μήνα από τα λογιστήρια έως τον Δεκέμβριο, ωστόσο δεν θα διενεργείται αναδρομικά από 1.1.2015. Έτσι, οι φορολογούμενοι που θα την πληρώσουν, θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά την τσέπη και το 2016, όταν θα τους έρθει το εκκαθαριστικό της εφορίας με την εισφορά που δεν πλήρωσαν στο α' εξάμηνο του 2015.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ):

- κατά την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, τα αυξημένα κλιμάκια όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έχουν εφαρμογή από 16.7.2015 και μετά και, άρα, δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησης ειδικής εισφοράς. Συνεπώς, η παρακράτηση με τους αυξημένους συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται για μισθοδοσίες που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

- τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, προκειμένου να συμψηφιστούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προέκυψαν από τα ετήσια συνολικά καθαρά τους εισοδήματα του ίδιου έτους, κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Οι νέοι συντελεστές

Η νέα κλίμακα της έκτακτης εισφοράς διατηρεί αμετάβλητους τους συντελεστές για εισοδήματα από 12.000 έως 30.000 ευρώ αλλά από τα 50.000 ευρώ και πάνω, οι συντελεστές έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται σε κλιμάκια εισοδήματος, αλλά στο συνολικό εισόδημα.

Οι νέοι συντελεστές είναι:

• 0,7% (όσο ήταν και πριν) για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
• 1,4% (όσο ήταν και πριν) για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ
• 2% (από 1,4%) για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
• 4% (από 2,1%) για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ
• 6% (από 2,8%) για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και
• 8% (από 2,8%) για εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω.