«Η άμεση επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους μας εντός του Αυγούστου, δύναται να αντιστρέψει άμεσα το οικονομικό κλίμα ελαττώνοντας- ή ακόμη και εκμηδενίζοντας- σε μεσοχρόνιο ορίζοντα τις επιπτώσεις επί της ιδιωτικής καταναλώσεως», σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται, η κατανάλωση αναμένεται βεβαίως να επηρεασθεί αρνητικά από τη μετάταξη σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή ενός εκτεταμένου φάσματος προϊόντων και αγαθών. Εξακολουθεί, ωστόσο, υποστηρίζει, να ευνοείται από τη διατήρηση του πληθωρισμού σε αρνητικό έδαφος και των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκέντρωση του κλάδου του λιανεμπορίου, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην οργανική ανάπτυξη και τις συνέργειες με μικρότερες περιφερειακές αλυσίδες, δίδει τη δυνατότητα για την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας που θωρακίζουν τον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Παράλληλα, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της χρήσεως των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου- στην προσπάθεια των νοικοκυριών να προσαρμόσουν την «αγοραστική ισχύ» των χρημάτων τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς με εκείνα που κρατούν σε φυσική μορφή- συνιστά μία θετική εξέλιξη για τη δυναμική του λιανικού εμπορίου στο προσεχές μέλλον.

Οι πληρωμές λιανικής χωρίς μετρητά παρέμεναν έως τώρα στην Ελλάδα σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επέκταση, μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου, πιο αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων πληρωμής στο λιανεμπόριο, αναμένεται να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την καταναλωτική εμπιστοσύνη και να μειώσει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου για την ασφάλεια και αναγνώριση πλαστότητας των μετρητών καθώς και το κόστος χρηματαποστολών. Παράλληλα, η χρήση καρτών θα υποστηρίξει σημαντικά την προσπάθεια περιστολής της φοροδιαφυγής.