Με αύξηση έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους για την ασφαλιστική αγορά, αναμένεται ωστόσο τους επόμενους μήνες να φανεί κατά πόσο η αγορά επηρεάστηκε από την επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με έρευνα για την παραγωγή ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος η συνολική παραγωγή παρουσίασε αύξηση 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 η οποία αναλύεται ως εξής :

  • Αύξηση 15% στις Ασφαλίσεις Ζωής, η οποία οφείλεται κυρίως στα προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked).
  • Μείωση 9,1% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών που οφείλεται κυρίως στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων. Ειδικότερα, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε μείωση -16,5%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

Ο  Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Α. Σαρρηγεωργίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 η ανάπτυξη εργασιών για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ήταν ενθαρρυντική, καθώς οι ασφαλίσεις ζωής ήταν συνεχώς σε θετικό πρόσημο.

Επίσης, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών τον Ιούνιο κατέγραψαν αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων (2,4% σε μηνιαία βάση) -για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο του 2013.

Βέβαια, οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls που επιβλήθηκαν στα τέλη του Ιουνίου και επέδρασαν αρνητικά στην πορεία της ασφαλιστικής αγοράς δεν περιλαμβάνονται χρονικά στην παρούσα μελέτη, θα διαφανούν, όμως, στις έρευνες των επόμενων μηνών».