Τις προοπτικές της οικονομίας της Ιρλανδίας αναβάθμισε ο οίκος Fitch σε «θετικές» από «σταθερές».

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη σε «Α-» την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση του outlook αντανακλά την ανάκαμψη της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης και τη βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, προσθέτει ο Fitch, η Ιρλανδία επωφελείται σημαντικά από τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού, γεγονός που συμβάλει στην ευκολότερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.