Στα 100 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που εξοικονόμησε από το 2010 η Γερμανία λόγω της πτώσης στο κόστος δανεισμού.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο στοιχεία του ινστιτούτου «Leibniz» κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης – χρέους, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Γερμανίας, ο οποίος έχει επιτευχθεί από το 2014, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα οφέλη από την ελληνική κρίση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 300 μονάδες βάσης, λόγω της ελληνικής κρίσης, με αποτέλεσμα η Γερμανία να εξοικονομήσει 100 δισ. ευρώ την πενταετία 2010 – 2015.

Το ποσό της εξοικονόμησης αντιστοιχεί στο 3% του γερμανικού ΑΕΠ και ξεπερνά το κόστος της ελληνικής διάσωσης, ακόμη και στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν αποπληρώσει το χρέος της.

Οι ειδικοί του ινστιτούτου έκαναν υπολογισμούς βάσει ενός μοντέλου του τι θα συνέβαινε χωρίς την κρίση και με την κρίση για να υπολογίσουν πώς θα διακυμαίνονταν τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων και ποιες θα ήταν οι τοποθετήσεις τους, καταλήγοντας στο προφανές συμπέρασμα ότι η κρίση τους ώθησε να κάνουν τις κατά το δυνατόν πιο ασφαλείς τοποθετήσεις.

Επίσης το Ινστιτούτο προσπάθησε να εκτιμήσει ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας ουδέτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη Γερμανία την ίδια περίοδο.

Η έρευνα του Ινστιτούτου Λάιμπνιτς τονίζει ότι ήταν αλληλένδετα τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα και οι συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης και η διακύμανση των επιτοκίων των γερμανικών κρατικών ομολόγων.

Το επιτόκιο των bunds, των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που αποτελούν τα αξιόγραφα αναφοράς στην ευρωζώνη, έπεσε ραγδαία όταν οι αγορές μάθαιναν ειδήσεις σχετικά με την Ελλάδα που εκλάμβαναν ως αρνητικές, όπως η απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να διεξαχθεί δημοψήφισμα για τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι πιστωτές της χώρας.

Παρομοίως, τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων ανέβαιναν όταν μεταδίδονταν θετικές ειδήσεις για την Ελλάδα.