Την ανιούσα πήραν οι βουλγαρικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο του 2015,  σημειώνοντας αύξηση 11% (στα 22,4 δισ. λέβα) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, για τον Ιούνιο, οι βουλγαρικές εξαγωγές καταγράφηκαν στα 4 δισ. λέβα, σημειώνοντας αύξηση 8,7% σε σύγκριση με τις εξαγωγές, τον Ιούνιο του 2014.

Οι εισαγωγές του πρώτου εξαμήνου στη βουλγαρική αγορά καταγράφηκαν στα 25,4 δισ. λέβα, σημειώνοντας αύξηση 4,7%, σε σύγκριση με τις εισαγωγές του πρώτου εξαμήνου του 2014.

Τον Ιούνιο του 2015, οι συνολικές ετήσιες εισαγωγές αυξήθηκαν 5,8%, στα 4,4 δισ. λέβα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εξαγωγών - εισαγωγών, το πρώτο εξάμηνο του 2015, καταγράφηκε στα 3,044 δισ. λέβα, μειωμένο κατά 1 δισ. λέβα, σε σύγκριση με το έλλειμμα, το πρώτο εξάμηνο του 2014.