Ανοδική τάση παρουσίασαν οι εξαγωγές κροατικών προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2015, καθώς κατέγραψαν αύξηση 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. 

Σσύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS), τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία των εξαγωγών για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 δείχνουν ότι η οικονομική αξία των εξαγωγών έφτασε στα 41,6 δισ. κούνα, ποσό αυξημένο κατά 4,3 δισ. κούνα (ή 11,5%) σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Από την άλλη μεριά, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% ή κατά 3,2 δισ. κούνα, στα 68,03 δισ. κούνα.
   
Οι εξαγωγές προς άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 15,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, στα 28,1 δισ. κούνα. Αύξηση 3,2% (στα 13,57 δισ. κούνα) κατέγραψαν και οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες.
   
Οι εισαγωγές από τις χώρες - μέλη της ΕΕ στην κροατική οικονομία για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου καταγράφηκαν στα 53,2 δισ. κούνα, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 8,4% ή 14,79 δισ. κούνα.
   
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σε αξία εθνικού νομίσματος για την Κροατία, καταγράφηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2015, στα 26,36 δισ. κούνα, μειωμένο ατά 3,9% σε σύγκριση με τα δεδομένα του 2014.