Στην υποβάθμιση του κρατικού αξιόχρεου της Βραζιλίας λίγο πάνω από το επίπεδο των «σκουπιδιών» προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Investors Service.

Ο οίκος διατήρησε σταθερή την προοπτική της, κάτι που υποδεικνύει ότι δεν θα υποβαθμίσει τα αξιόγραφά της περισσότερο βραχυμεσοπρόθεσμα. 

Συγκεκριμένα, ο Moody's υποβάθμισε το κρατικό αξιόχρεο της Βραζιλίας σε Baa3, από Baa2. Το γεγονός όμως ότι διατήρησε την προοπτική της σταθερή σημαίνει ότι δεν είναι πιθανό να την υποβαθμίσει μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.

Η απόφαση του Moody's δημοσιοποιείται δύο εβδομάδες μετά την προειδοποίηση του Standard & Poor's πως μπορεί να υποβαθμίσει το βραζιλιάνικο κρατικό αξιόχρεο κάτω από το επίπεδο της επένδυσης το 2016 εάν οι συνέπειες της έρευνας για μια υπόθεση διαφθοράς επηρεάσει την ανάπτυξη της οικονομίας της Βραζιλίας.

Παρόλα αυτά ο Moody's ανέφερε πως η Βραζιλία είναι σε θέση να επιτύχει την αναστροφή της τάσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές της επιδόσεις.