Την 7η θέση στη βιομηχανική παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καταλαμβάνει η Ρουμανία, με ποσοστό αύξησης 0,6% για τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat

Σε αντίθεση με τη βιομηχανική παραγωγή στις 28 χώρες - μέλη της ΕΕ, που μειώθηκε κατά 0,2% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με το Μάιο, στη Ρουμανία ο τομέας αυτός καταγράφει αυξητικές τάσεις.