Σε 817.787 άτοµα ανήλθε τον Ιούλιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία). Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 1,75% σε σχέση με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, 463.595 (ποσοστό 56,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 354.192 (ποσοστό 43,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα μικρότερο των 12 µηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 312.235 (ποσοστό 38,18%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.552 (ποσοστό 61,82%).

Το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζητούντων εργασία), για τον µήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 134.763 άτοµα. Από αυτά 72.678 (ποσοστό 53,93%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και 62.085 (ποσοστό 46,07%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.718 (ποσοστό 37,63%) και οι γυναίκες σε 84.045 (ποσοστό 62,37%).

Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων για τον Ιούλιο 2015 (αφορά τον αριθµό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου µήνα) ανέρχεται σε 101.257 άτοµα (το 12% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων), από τα οποία οι 97.655 (ποσοστό 96,44%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουµένων και οι 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.302 (ποσοστό 43,75%) και οι γυναίκες σε 56.955 (ποσοστό 56,25%). 

Από το σύνολο των επιδοτουµένων ανέργων 81.815 (ποσοστό 80,80%) είναι κοινοί, 3.686 (ποσοστό 3,64%) είναι οικοδόµοι, 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων, 1.380 (ποσοστό 1,36%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 10.664 (ποσοστό 10,53%) είναι εκπαιδευτικοί, και 110 (ποσοστό 0,11%) είναι λοιποί.