Οι τρεις μεγάλες τράπεζες, Κύπρου, Ελληνική και Συνεργατισμός, άρχισαν ν' αποστέλλουν επιστολές-ειδοποιήσεις για την εκποίηση υποθηκευμένων ακινήτων για δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, μετά την ενεργοποίηση των προνοιών του σχετικού νόμου από σήμερα.

Σήμερα ο Συνεργατισμός ανακοίνωσε ότι απέστειλε 300 επιστολές για ακίνητα που υποθηκεύθηκαν για δάνεια ύψους 75 εκατ. ευρώ. Από τις εκποιήσεις εξαιρούνται οι πρώτες κατοικίες και περιουσίες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Περί το τέλος του χρόνου θα σταλούν άλλες 300 επιστολές από το Συνεργατισμό, επίσης για ακίνητα που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις γύρω στα 75 εκατ. ευρώ.

Εξ άλλου, πηγές της Ελληνικής Τράπεζας δήλωσαν ότι σε πρώτο στάδιο θα προωθηθούν εκποιήσεις ακίνητων, για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων. Ήδη ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι και κλήθηκαν να προχωρήσουν σε διακανονισμό, ενώ, όπου υπάρξει άρνηση, η τράπεζα θα προχωρεί σε εκποιήσεις με βάση τον νέο νόμο.

Η Τράπεζα Κύπρου προωθεί εκποιήσεις σε 25 υποθέσεις, οι οποίες αφορούν εμπορικά ακίνητα και γη, αξίας 84,9 εκατ. ευρώ. Για τις υποθέσεις αυτές εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις πριν από τα μέτρα του 2013.

  • Ο μνημονιακός νόμος που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα για τις εκποιήσεις, προβλέπει μεταξύ άλλων:
  • Τη διενέργεια δημοπρασιών, σε καθορισμένους χώρους από το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και ύστερα από έγκριση του υπουργού Εσωτερικών.
  • Οι δημοπρασίες θα μεταδίδονται μέσω διαδικτύου για λόγους διαφάνειας, ενώ οι δημοπράτες θα ορίζονται τυχαία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
  • Ο οφειλέτης ή ο εγγυητής θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό, πριν ο δημοπράτης λάβει προσφορές.
  • Ο πλειοδότης πρέπει να καταβάλει αμέσως το 20% του ποσού που προσέφερε για το ακίνητο και το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφλείται εντός 20 ημερών.