Το σενάριο για συμμετοχή των καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ανακινεί η εφημερίδα Die Welt. 

Παρότι υπάρχει η διαβεβαίωση του Eurogroup ότι δεν θιγούν οι καταθέτες, παρά οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι των τραπεζών, η εφημερίδα εκτιμά επικαλούμενη τη Royal Bank of Scotland, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας οι ομολογιούχοι δεν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν περισσότερα από 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και συμπεραίνει τα εξής: «Αν θελήσει κανείς να διασώσει τις ελληνικές τράπεζες αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια, θα πρέπει να «πειράξει» και τις καταθέσεις.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών επιτρέπει κατ΄αρχήν ένα τέτοιο βήμα για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Αυτό θα καθιστούσε την ανακεφαλαιοποίηση πιο ευνοϊκή για τους πιστωτές, αλλά θα προκαλούσε σημαντικό πλήγμα στην ελληνική οικονομία και θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγικό, προειδοποιεί ήδη από τα τέλη Ιουλίου ο οίκος αξιολόγησης Fitch».