Θετικό στοιχείο χαρακτηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ στο β' τρίμηνο η Eurobank σε ανάλυσή της. 

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, στο β’ τρίμηνο 2015 το πραγματικό ΑΕΠ (ονομαστική αξία σε σταθερές τιμές) αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,47% και σε τριμηνιαία κατά 0,77% (εκτιμήσεις ΕΛΣΤΑΤ). Τα αντίστοιχα μεγέθη του α’ τριμήνου ήταν της τάξης του 0,21% και 0,02%. Η περίοδος Απριλίου-Ιουνίου 2015 αποτέλεσε το 5ο συνεχές τρίμηνο θετικής ετήσιας μεταβολής για το πραγματικό ΑΕΠ.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το β’ τρίμηνο 2015, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη αναμενόμενη εξέλιξη. Το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώθηκε τους προηγούμενους μήνες (το οποίο κορυφώθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο) προκάλεσε ανησυχία για πιθανή συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας.

Για παράδειγμα, ο μέσος όρος του δείκτη οικονομικού κλίματος της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2015, 91,6 μονάδες δείκτη, ήταν μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 8,2 μονάδες. Από την πλευρά της προσφοράς, τόσο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής όσο και ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών της Markit (PMI) κατέγραψαν ετήσια μείωση το β’ τρίμηνο 2015. Τέλος, από την πλευρά της ζήτησης ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κινήθηκε πτωτικά το μήνα Απρίλιο παρουσιάζοντας ετήσια μεταβολή της τάξης του -1,79%.

Η ερμηνεία των αναλυτών εστιάζει στη δημιουργία οικονομικών δυνάμεων οι οποίες αντιστάθμισαν τις προαναφερθείσες αρνητικές. Για παράδειγμα στις 31/7/2015 η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε το δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο για το μήνα Μάιο. Τα στοιχεία έδειξαν ισχυρή ετήσια αύξηση 4,23%. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που υπήρχε, πολλά νοικοκυριά δύναται να προεξόφλησαν πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους επίσημους δανειστές του ελληνικού κράτους και ως εκ τούτου δεν μείωσαν τις καταναλωτικές τους δαπάνες. Ένα επιπλέον ερμηνευτικό στοιχείο δύναται να είναι και η πορεία του κλάδου του τουρισμού. Για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2015 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε αύξηση 19,56% ή 214,20 εκατ. ευρώ σε όρους νομισματικών μονάδων. Επιπρόσθετα, για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2015 το εμπορικό ισοζύγιο (εμπορευματικές συναλλαγές στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ.) παρουσίασε βελτίωση 488,81 εκατ. ευρώ, προσθέτουν.