Στην επιστροφή ενός εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε σήμερα η ΤτΕ στον λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας ποσό 1 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επιστροφής του ίδιου ποσού στις 22 Ιουλίου 2015.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας:

Έχουν πλέον επιστραφεί 2 εκατ. από τα 3 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί από το δήμο στο κράτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική Κυβέρνηση για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Τα χρήματα που επεστράφησαν, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων του δήμου. Το υπόλοιπο 1 εκατ. βρίσκεται στη διάθεση του δήμου ανά πάσα στιγμή.