Κατά 300 εκατ. ευρώ μειώθηκε η εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την συνοπτική μηνιαία οικονομική κατάσταση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου ο ELA που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η Τράπεζα Κύπρου μειώθηκε τον Ιούλιο στα 5,60 δισ. ευρώ από 5,90 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015. 

Εξάλλου, η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από πράξεις νομισματικής πολιτικής (απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) μειώθηκε τον Ιούλιο του 2015 κατά μόλις έξι εκ. ευρώ, στα 756 εκ. ευρώ, από 760 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, η Τράπεζα Κύπρου έχει μειώσει την εξάρτηση της από τον ELA κατά 1,8 δισ. ευρώ, από τα 7,4 δισ. ευρώ που ανερχόταν ο ELA στο τέλος του 2014. 

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει μειώσει την εξάρτηση του από πράξεις νομισματικής πολιτικής από την αρχή του 2015 μέχρι τον Ιούλιο, κατά 354 εκ. ευρώ, στα 756 εκ. ευρώ.
Επιπλέον, από το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, των 11,40 δισ. ευρώ, που είχε φθάσει ο ELA το Μάρτιο του 2013, έχει μειωθεί κατά 5,8 δισ. ευρώ.