Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας MLS Πληροφορική το πρώτο εξάμηνο φέτος έναντι των αντίστοιχων πέρυσι.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,89 εκατ. ευρώ, από 5,08 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο πέρυσι (+114%) και τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 1,46 εκατ. ευρώ, από 1,06 εκατ. ευρώ (+37%). 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ, έναντι 2,51 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 (+24%) και η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 22,02 εκατ. ευρώ, από 21,12 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.