Αύξηση παρουσίασε ο δανεισμός από τις τράπεζες της Ευρωζώνης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 0,2% τον Ιούνιο.

Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν 1,9% από 1,7% τον Ιούνιο. Οι συνολικές πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκαν 1,8% έναντι 1,2% τον Ιούνιο.

Οι καταθέσεις από τα νοικοκυριά στις τράπεζες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, έναντι αύξησης 3% τον Ιούνιο. Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν 5,5% έναντι 4,2% τον Ιούνιο.

Η προσφορά χρήματος, που περιλαμβάνει τα ευρώ σε κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, αυξήθηκε 5,3% από 4,9% τον Ιούλιο.