Αύξηση ύψους 238 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις στην Κύπρο τον Ιούλιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -4,6%, σε σύγκριση με -5,5% τον Ιούνιο του 2015. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων τον Ιούλιο του 2015 ανήλθαν στα 46,2 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στα δάνεια, αυτά παρουσίασαν καθαρή μείωση 622,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 453,4 εκατ. ευρώ  τον Ιούνιο του 2015.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -2,2%, σε σύγκριση με -1,9% τον Ιούνιο του 2015. Τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε 62,0 δισ. ευρώ.