Υπογράφηκε σήμερα σύμβαση μεταξύ της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας για χορήγηση δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημαντικό μέρος των πόρων (300 εκατ. ευρώ – μερίδιο διπλάσιο εκείνου που συνηθίζεται να προκαταβάλλεται) θα εκταμιευτεί άμεσα, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων.