Την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή τη συμφωνίας με τους πιστωτές ζήτησε από την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές ο ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι αξίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μιας νέας, ευέλικτης και ανεξάρτητης διοικητικής δομής συντονισμού του μεταρρυθμιστικού έργου, για την ταχεία και έγκαιρη εφαρμογή των σχετικών μέτρων. 

Παράλληλα τονίζει ότι καθώς τα μεγαλύτερα κόμματα πορεύονται πλέον εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς, επιβάλλεται ένας ευρύς συνασπισμός δυνάμεων για το καλό του τόπου.