Τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Ουκρανίας σε ξένο νόμισμα, υποβάθμισε σε "C"  από "CC" προηγουμένως η Fitch Ratings. Παράλληλα, ο οίκος διατήρησε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε τοπικό νόμισμα σε "CCC" και το country ceiling σε "CCC".

Στην έκθεσή της η Fitch επισημαίνει πως η υποβάθμιση ακολουθεί την ανακοίνωση αναδιάρθρωσης του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις η ουκρανική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές για την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτή περιλαμβάνει απομείωση 20% στην ονομαστική αξία ευρωομολόγων (Eurobonds) ύψους περίπου $18 δισ. όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, προβλέπει την παράταση των λήξεων των ομολόγων για τέσσερα χρόνια και διαμορφώνει το επιτόκιο στο 7,75% για όλες τις λήξεις.