Αύξηση κατά 6,5% κατέγραψε το έλλειμμα εξαγωγικού εμπορίου της Τουρκίας τον Ιούλιο και ανήλθε στα 7 δισ. δολάρια, έναντι του επιπέδου των 6,6 δισ. δολαρίων, στο οποίο είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 

Οι τουρκικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10% στα 84,6 δισ. δολάρια, το επτάμηνο του 2015, έναντι επιπέδου 93,4 δισ. δολαρίων το επτάμηνο του προηγούμενου χρόνου. 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομική αξία των εξαγωγών καταγράφηκε στα 11,2 δισ δολάρια, με ετήσια μείωση 16,2%. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών σε ποσοστό 8,7%, στα 18,2 δισ. δολάρια. 

Οι τουρκικές εξαγωγές προς την ΕΕ (το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας) μειώθηκαν κατά 13,8% τον Ιούλιο στα 5,2 δισ. δολάρια, έναντι οικονομικού επιπέδου 6 δισ δολαρίων, τον Ιούλιο του 2014. Η γερμανική αγορά, ήταν ο μεγαλύτερος (ευρωπαϊκός) εισαγωγέας τουρκικών προϊόντων για το συγκεκριμένο μήνα, εισάγοντας τουρκικά αγαθά, οικονομικής αξίας 1,1 δισ. δολαρίων. 

Τον ίδιο μήνα, η Τουρκία εισήγαγε προϊόντα οικονομικής αξίας, 2,1 δισ. δολαρίων από την Κίνα, ενώ η Γερμανία εξήγαγε προϊόντα οικονομικής αξίας 2 δισ. δολαρίων, στην Τουρκία

Οι Τούρκοι εξαγωγείς αποδίδουν τη μείωση των εξαγωγών, τόσο στη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου όσο και στην τάση μείωσης των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα. 

Από την άλλη μεριά, στο επίπεδο του βάρους, σε κιλά, ο όγκος των τουρκικών εξαγωγών αυξήθηκε, ενώ η οικονομική τους αξία μειώθηκε. Η εξέλιξη αυτή, σε πρακτικό επίπεδο, σημαίνει ότι οι Τούρκοι εξαγωγείς πωλούν περισσότερα προϊόντα στο εξωτερικό, αλλά σε χαμηλές τιμές, σύμφωνα με την άποψή τους. Οι ίδιοι δίνουν έμφαση στη μείωση της νομισματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 17%, από τον Ιανουάριο.