Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ανεργία στην Κύπρο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο αυξήθηκε τον Ιούλιο στο 16,3% από 16,2% τον Ιούνιο και 16,4% τον Ιούλιο του 2014.

Το ποσοστό είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ μετά την Ελλάδα και την Ισπανία.