Σημαντική μείωση κατέγραψε ο αριθμός των καταγραμμένων ανέργων στην Ισπανία τον Αύγουστο, σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε, καθώς η οικονομία ανακάμπτει από τη βαθιά κρίση, αν και σε μηνιαία βάση παρατηρήθηκε αύξηση, κάτι που αποτελεί μια τυπική εποχική τάση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ενώ πολλές εποχικές θέσεις εργασίας δημιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες μιας χρονιάς που αναμένεται να είναι ρεκόρ για τον ισπανικό τουρισμό, οι κλάδοι της βιομηχανίας, των κατασκευών και της εκπαίδευσης μείωσαν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά 0,54% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, ή κατά 21.679 άτομα, αφήνοντας 4,07 εκατ. Ισπανούς χωρίς εργασία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, η καταγεγραμμένη ανεργία μειώθηκε κατά 5.723 άτομα τον Αύγουστο.

Συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα, η καταγεγραμμένη ανεργία μειώθηκε κατά 8,1% ή κατά 359.975 άτομα, που είναι η μεγαλύτερη μείωση στις τρέχουσες σειρές των στοιχείων ανεργίας.

Τα μηνιαία στοιχεία για την καταγεγραμμένη ανεργία έρχονται να συμπληρώσουν την τριμηνιαία έκθεση ανεργίας της στατιστικής υπηρεσίας INE, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των Ισπανών που ήταν χωρίς εργασία το δεύτερο τρίμηνο ξεπερνούσε οριακά τα 5 εκατομμύρια, ή 22,4% της αγοράς εργασίας.