Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,97%, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι προσφορές που υποβλήθηκαν υπερκάλυψαν κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 875 εκατ. ευρώ.