Αύριο, Πέμπτη, θα πιστωθεί η πρώτη δόση του επιδόματος ενοικίου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης από υπουργείο Εργασίας.

Το ποσό που θα πιστωθεί είναι 1.174.000 ευρώ και αφορά 9.510 δικαιούχους που ολοκλήρωσαν τις αναγκαίες ενέργειες έως το τέλος Αυγούστου.