Μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από 12 Οκτωβρίου 2015 ανακοίνωσε η Eurobank.

Πιο αναλυτικά, τα επιτόκια καταθέσεων πρώτης ζήτησης μειώνονται κατά 0,03 της μονάδος (3 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.

Το Στεγαστικό Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων σε Ευρώ (ΣΒΕΧ σε ευρώ) μειώνεται κατά 0,15 της μονάδας (15 μονάδες βάσης).

Το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού και το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων μειώνονται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

 
TAGS