Στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων βρέθηκαν χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, κλήθηκαν να πληρώσουν άδικα μεγαλύτερη εισφορά αλληλεγγύης, απ΄ό,τι έπρεπε. 

Όπως αναφέρει το άρθρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (περίπτωση ζ του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης μειώνονται κατά 30% για τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

Ωστόσο, δεν θεώρησαν το ίδιο και οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν φέτος οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ μείωσαν κατά 30% το συνολικό ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο προέκυψε βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης μόνο κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος

Ωστόσο, δεν έπραξαν το ίδιο και κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επειδή, λοιπόν, το τεκμαρτό εισόδημα ελήφθη υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς να μειωθεί κατά 30% όπως προβλέπει ο νόμος, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού είτε χρεώθηκαν άδικα με ειδική εισφορά αλληλεγγύης είτε εκλήθησαν να πληρώσουν εισφορά περισσότερη από αυτήν που θα έπρεπε να καταβάλουν κανονικά.