Την αξιολόγηση Caa2 των καλυμμένων ομολόγων των ελληνικών τραπεζών επιβεβαίωσε ο οίκος Moody's

Ειδικότερα, ο οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις Caa2 πέντε προγραμμάτων καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων των ελληνικών τραπεζών Εθνικής, Alpha Bank και Eurobank.

Με την επιβεβαίωση ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης, που άρχισε ο Moody's στις 3 Ιουλίου 2015, όταν υποβάθμισε τα ομόλογα αυτά στη βαθμίδα Caa2 και συνέχισε την επανεξέταση για το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισής τους.

Υπενθυμίζεται πως ο οίκος την Παρασκευή είχε υποβαθμίσει το μη εγγυημένο χρέος τεσσάρων ελληνικών τραπεζών