Νέο ποινολόγιο, που θα προβλέπει «κούρεμα» των προστίμων για απλές φορολογικές παραβάσειςόπως η μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και νέες νομικές διατάξεις για τη φοροδιαφυγήκαι την απάτη δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους θεσμούς.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», ειδική ομάδα τεχνικής βοήθειας εμπειρογνωμόνων των ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ΕSM έχει εγκατασταθεί στο υπουργείο Οικονομικών και σε συνεργασία με στελέχη - εκπροσώπους του υπουργού Γ. Χουλιαράκη, του αναπληρωτή υπουργού Τρ. Αλεξιάδη και της ειδικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, μελετούν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο ποινολόγιο της εφορίας.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στα πρόστιμα και τις ποινές είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Σεπτεμβρίου που προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο, ενώ στόχος είναι να ενισχυθεί η εισπραξιμότητα των χρηματικών προστίμων και παράλληλα να μπει «φρένο» στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών που αγγίζουν τα 80 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 38% των οφειλών προέρχεται από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και μένουν απλήρωτα, ενώ μόλις το 0,5% των προστίμων εισπράττεται και καταλήγει στα δημόσια ταμεία.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, οι νέες παρεμβάσεις αφορούν:

1. Θέσπιση νέων νομικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη.

2. Αντικατάσταση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για τις ποινές και τα πρόστιμα με σκοπό τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός των υποθέσεων που οδηγούνται στα φορολογικά δικαστήρια.

3. Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Οπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, ακόμη και σήμερα επιβάλλονται τα εξοντωτικά πρόστιμα που προέβλεπε ο ΚΒΣ κυρίως σε εκκρεμείς υποθέσεις που, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, παραμένουν ανείσπρακτα και έχουν «φουσκώσει» την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

4. Ηπιότερες ποινές για τις απλές φορολογικές παραβάσεις. Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ. Σήμερα για τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο:

  • 250 ευρώ, για κάθε παράβαση με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και
  • 500 ευρώ, για κάθε παράβαση με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Για παράδειγμα καταστηματάρχης που τηρεί απλογραφικά βιβλία εντοπίζεται έπειτα από φορολογικό έλεγχο να μην έχει εκδώσει 20 αποδείξεις. Για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί οι φορολογικές αρχές τού επιβάλλουν πρόστιμο 250 ευρώ, δηλαδή το συνολικό πρόστιμο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων καθώς και σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Μάλιστα σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.