Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών, με την απόφαση για πλήρη και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων

Συγκεκριμένα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά την επέκταση και τροποποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, επιτρέπει πλήρη πρόσβαση κατά τον έλεγχο, στις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 

Η πρόσωαση θα αφορά τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.
 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, μειώνοντας τόσο τον χρόνο διενέργειας των ελέγχων όσο και το διοικητικό κόστος αυτών. «Η ολοκλήρωση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που έχει προταχθεί ως εθνικός στόχος από την ελληνική Πολιτεία» τονίζει το υπουργείο.