Την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου ''να εφαρμόζει, όσα αποφασίζει'', διατύπωσε η γενική γραμματέας Κατερίνα Σαββαϊδου στην χθεσινή τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
 
Η κυρία Σαββαΐδου, μεταξύ άλλων, τόνισε στο χαιρετισμό της:
 
Θεωρώ γόνιμη τη συνεργασία, μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των επιμελητηρίων της χώρας. Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς έχει συμβάλλει σημαντικά, με σχετικά υπομνήματα και επιστολές του, στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία αποκτούν βαρύνουσα σημασία, λόγω και της δραστηριοποίησής του στην περιοχή με το μεγαλύτερο λιμάνι τη χώρας. Το διάστημα των 14 μηνών, κατά το οποίο έχω αναλάβει καθήκοντα, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της γραμματείας, όπως για παράδειγμα, οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η βαθειά ύφεση, οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, κ.ά. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επομένως, πιστεύω ότι, ανταποκριθήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, καθώς χαρακτηριστικά για τον Πειραιά, καταφέραμε την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στα τελωνεία κ.ά. Σημαντικότερο όλων βέβαια, είναι να αποκτήσει η γραμματεία τη δυνατότητα, να εφαρμόζει, όσα αποφασίζει, γεγονός που θα επιτευχθεί με την ανεξαρτητοποίησή της, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά της. Κατά τη γνώμη μου, η υποβοήθηση του εμπορίου, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη.

Οι επιχειρηματίες - μέλη του Ε.Β.Ε.Π., με τις τοποθετήσεις τους έθεσαν στη γενική γραμματέα ζητήματα όπως, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση των καθυστερήσεων, ως προς τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρου και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με απαιτήσεις, η επιδότηση των εμπόρων για την αγορά POS, η απόδοση του Φ.Π.Α. σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή «πλαστικό» χρήμα, η αξιοποίηση υπέρ των στόχων των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων της προσαρμογής του Εθνικού Νόμου περί (Εκτελωνιστών) - Τελωνειακών Αντιπροσώπων, η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για τον εφοδιασμό πλοίων, η αναβάθμιση του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) κ.ά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η κυρία Σαββαΐδου είπε ότι θα συνεργαστεί εποικοδομητικά με τους επιχειρηματίες, είτε με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, είτε με την έκδοση εγκυκλίων, είτε με αποστολή των προτάσεών τους στην πολιτική ηγεσία.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε την πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η οποία έγκειται στην καθιέρωση ενός νέου, απλού, σύγχρονου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνοντας, με τα κατάλληλα κίνητρα, ώθηση στην ανάπτυξη.

Ο κ. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

Υποβάλαμε, εκ νέου, τα εκκρεμή θέματα των φορέων του Πειραιά προς την ελληνική φορολογική διοίκηση, τα οποία, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στον συμψηφισμό των οφειλών από και προς το Δημόσιο, τη βράβευση των συνεπών φορολογούμενων, την ηλεκτρονική διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, πριν τον έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε., την αλλαγή στη διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ., την αναμόρφωση της Τελωνειακής Νομοθεσίας (Ν. 438/76) με απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και άρση των εξαγωγικών εμποδίων, τους τρόπους αντιμετώπισης του παραεμπορίου, τον επαναπροσδιορισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τον χαρακτηρισμό των αλλοιωμένων φορτίων των πλοίων (distressed cargoes) και τη σύσταση ολιγομελούς σχετικής ομάδας εργασίας.

Υπό την ασφυκτική πίεση των Μνημονίων για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, είναι γεγονός πως την τελευταία εξαετία, καταγράφηκαν αλλεπάλληλες αλλαγές στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, να μπει επιτέλους ένα «φρένο» στην υπερφορολόγησή τους.

Χαρακτηριστικά, αξίζει να σημειωθεί πως, αποκτήσαμε τον 4ο υψηλότερο Φ.Π.Α. στην Ευρώπη, τους υψηλότερους συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία μίας μόνιμης επιτροπής διαλόγου, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού πλαισίου..».

Τέλος, στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του κ. Ν. Καραγεωργίου, Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.ΕΠ.) σε επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.