Παράταση κατά ένα μήνα, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, δίνεται από τη ΓΓΔΕ για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του έτους 2014 από τις επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδουοι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 να υποβάλουν τυχόν διορθωτικές καταστάσεις.