Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά 1,3 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ.