Την ανάληψη του πρώτου σημαντικού της έργου στην Υποσαχάρια Αφρική (Γκάνα) ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη εταιρεία METKA

Συγκεκριμένα, η εταιρεία "Power Projects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi" (Power Projects Limited), 100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, υπέγραψε σύμβαση για την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 250 MW στην Γκάνα με τη μέθοδο της ταχείας εκτέλεσης (fast-track), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης του Σταθμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πενταετούς διάρκειας έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το μοντέλο κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και μεταβίβασης (Build, Own, Operate and Transfer – BOOT). Η σχετική σύμβαση υπεγράφη με την κυβέρνηση της Γκάνα και την εταιρεία Ameri Energy, εταίρου της ΜΕΤΚΑ

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του επείγοντος σχεδίου της κυβέρνησης της Γκάνα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ελλείψεων ηλεκτροδότησης στη χώρα και αποτελεί το πρώτο έργο EPC + O&M της ΜΕΤΚΑ στην αναπτυσσόμενη ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής. 

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή με την ενεργό υποστήριξη της αμερικανικής General Electric. Αποτελείται από δέκα νέες κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας TM2500+ της General Electric, σε συνδυασμό με τα δοκιμασμένα βοηθητικά συστήματα (balance of plant) της ΜΕΤΚΑ, που λειτουργούν ήδη με επιτυχία σε σαράντα παρόμοιες κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες η εταιρεία έχει υλοποιήσει διεθνώς με τη μέθοδο της ταχείας εκτέλεσης (fast-track). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ανάθεση της νέας αυτής σύμβασης, η ΜΕΤΚΑ προσθέτει στο τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της τη συμμετοχή της στο έργο, η οποία υπερβαίνει τα 350 εκατ. δολ. ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, σημειώνει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου για την αξιοποίηση της επιτυχημένης επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις περιοχές της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής, καθώς και για να καταστεί κορυφαίος παίκτης και στην ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής. Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της αυτή, η ΜΕΤΚΑ εγκαινίασε ένα νέο περιφερειακό γραφείο στην Άκκρα της Γκάνα, με σκοπό να παράσχει υποστήριξη στα έργα της εταιρείας στη χώρα και να αναπτύξει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Αφρικής.