Ο οίκος αξιολόγησης  Standard & Poor’s αναβάθμισε  τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Πορτογαλίας σε «ΒΒ+» από «ΒΒ».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε «Β». Το outlook και των δύο αξιολογήσεων παραμένει «σταθερό».

Σύμφωνα με τον S&P, η αναβάθμιση της Πορτογαλίας αντανακλά τη σταθερή οικονομική ανάκαμψη της χώρας, η οποία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.