Στα 815.434 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο με τους 456.285 ή το 55,96% του συνόλου να είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, στο σύνολο των ανέργων, οι 310.489 ή 38,08% ήταν άνδρες και οι 504.945 ή το 61,92% ήταν γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 106.350 άνεργοι επιδοτούνταν τον Αύγουστο ή περίπου ένας στους 8 εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ.