Στο ζήτημα των «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη, εστιάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ειδική έκθεσή του, τονίζοντας πως η επίλυση του προβλήματος είναι και το κλειδί για να έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας. 

Όπως αναφέρει το ΔΝΤ, ο αυξανόμενος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ποσό αυξημένο 100% σε σχέση με το 2009 και ανέρχεται σε 9% του Ακαθάριστου Προϊόντος της Ένωσης. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 932 δισ. ευρώ.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, το ΔΝΤ απευθύνει έκκληση προς τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα, καθώς όπως αναφέρει, η μη επίλυση αποτελεί εμπόδιο στη χορήγηση νέων δανείων από τις τράπεζες, και συνεπακόλουθα να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. 

«Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι καθοριστική για την ανάταση της πιστωτικής επέκτασης ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και την υψηλότερη εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό» εξηγεί το ΔΝΤ.

Οι προτάσεις του ΔΝΤ

Το Ταμείο προτείνει μία δέσμη μέτρων, η οποία και στηρίζεται στην άσκηση πίεσης προς τις τράπεζες για διαγραφή «κόκκινων» δανείων, η επιτάχυνση διαδικασιών εκκαθάρισης και η ενθάρρυνση ανάπτυξης της αγοράς προβληματικών δανείων

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, σε περίπτωση που τα «κόκκινα» δάνεια πωλούνταν σε διάφορα funds, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν τουλάχιστον 54 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σπεύδει να διευκρινίσει, η εξεύρεση αγοραστών είναι μία αρκετά δύσκολη υπόθεση, καθώς στην Ευρώπη η αγορά των «προβληματικών δανείων» ανήλθε μόλις στα 64 δισ. δολάρια το 2013, έναντι 469 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.