Τη χορήγηση του δανείου προς τον ΟΑΕΕ από τα ταμειακά διαθέσιμά του αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», το ΙΚΑ θα δώσει για πρώτη φορά δάνειο 50 εκατ. ευρώ στον ΟΑΕΕ για δύο ημέρες (από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου), ώστε να καταβληθούν, κατά ένα μέρος από τις... εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, οι συντάξεις στους συνταξιούχους - πρώην ελεύθερους επαγγελματίες,

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον δανεισμό - ταμειακή διευκόλυνση του ΟΑΕΕ ζήτησε το Γενικό Λογιστήριο από το ΙΚΑ, καθώς οι εισπράξεις εισφορών και δόσεων έναντι ρυθμισμένων οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου (μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν λόγω των capital controls και στη συνέχεια λόγω των εκλογών) και τα έσοδα του Ταμείου και του κρατικού προϋπολογισμού είναι αμφίβολο αν θα πιστωθούν εγκαίρως και θα επαρκούν για να «καλύψουν» τις πληρωμές των συντάξεων την 1η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση του δανείου προς τον ΟΑΕΕ από το ΙΚΑ αποφασίστηκε με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ, θα έχει εισπράξει τα έσοδα από εισφορές και θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στη ΔΟΥ και στους συνταξιούχους του.